Om bloggen

Denna blogg är gjord för att du ska kunna följa förstudien Vision och handling som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland i samarbete med BioDivers.  Projektet har bekostats genom EU:s fond Lokalt ledd utveckling Leader, där Leader Sjuhärad-kontoret har varit ett stöd i ansökan och rapportering. Svenljunga kommun har varit medfinansierat genom den arbetstid som avsatts i projektet.

leader.jpg  EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg.jpg  Leader+färg.jpg