Preliminär rapport

Nu har vi äntligen satt ihop en preliminär version av rapport från förstudien Vision och handling. Vi har haft mycket att göra vilket gjort att det dragit ut på tiden. Det har varit väldigt roligt och intressant att få göra både förstudien och rapporten. Förhoppningen är att den inspirerar till fortsatt utveckling av delaktighet, demokrati och hållbar utveckling.

Just nu har den preliminära versionen skickats för synpunkter och reflektioner från alla som på olika sätt har medverkat. Den slutgiltiga versionen kommer bl.a. att publiceras här på bloggen i slutet av maj.