Workshop i Håcksvik

Lördagen den 30 september bjöd Håcksviks byalag in kommunens politiker och tjänstemän till en heldags workshop i bygdegården. Vi var 17 personer som lite nyfiket och förväntansfullt samlades. Efter en presentation av de reflektioner som uppstått hittills under förstudien startade workshopen.  Syftet var att mötas i en dialog och samtidigt finna svar på hur dialogen i framtiden ska kunna utvecklas för att ta vara på kreativitet för hållbar utveckling. Det skedde genom att lyssna på varandra och genom att börja utveckla visioner för hur det ser ut när dialogen fungerar precis som vi vill. Slutligen gjordes en gemensam framtidshistoria. Allra sist reflekterade vi tillsammans om hur dagen varit och vad som kommit fram. Sammanfattningsvis upplevdes dagen som mycket positiv där deltagarna delade med sig av sina engagemang och idéer. Flera konkreta idéer kom fram till hur man kan arbeta vidare och utveckla dialogen för att ta vara på kreativitet och engagemang. Resultatet från workshopen kan ses i den sammanfattning som ligger under Material till höger. Vi tackar byalaget som arrangerade dagen och dessutom bjöd på en mycket god och uppskattad gulaschsoppa.

IMG_3311c.jpg IMG_3329c.jpg

IMG_3288c.jpg