Vision och handling

leader.jpg  EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg.jpg  Leader+färg.jpg

En spännande och allt viktigare fråga är hur lokala initiativ och engagemang kan tas till vara och, i samverkan med myndigheter som en kommun, skapa hållbar utveckling. Under 2016 och 2017 har Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland tillsammans med Svenljunga kommun fått medel från Leader Sjuhärad till en förstudie om just dessa frågor.

Mellan 1995 och 1998 genomförde kommunen ett omfattande Agenda 21-arbete tillsammans med elva byar i kommunen. Arbetet startade i ett öppet visionsarbete där 1200 personer deltog som sedan skulle ligga till grund för byarnas fördjupade översiktsplaner. Detta arbete fick stor uppmärksamhet i Sverige och även från andra länder. Mycket aktiviteter pågick i kommunen och även inom den kommunala organisationen. Ett stort material med dokumentation finns samlad från Agenda 21-arbetet. Det är nu dags att ta vara på erfarenheterna från detta. Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra? Vilka faktorer skapar förutsättning för att engagemang utvecklas över tid och kan bli en viktig del av kommunens utveckling?

I november 2016 börjar förstudien med genomgång av material och intervjuer av personer som deltog i arbetet.

I denna sammanfattning kan du läsa mer om förstudien.

Har du tankar eller frågor hör gärna av dig till:

Miriam Sannum     miriam.sannum@sv.se     070-855 30 32

Peter Nolbrant     nolbrant@telia.com     076-811 46 07