Rapport från förstudien Vision och handling är nu klar

Rapporten är nu färdig och kan laddas ner genom att klicka här. Vi vill gärna ha reflektioner och tankar. Vi kommer också att skicka ut den till personer som är särskilt intresserade av frågor kring hållbar utveckling och demokratiska processer för att få in ytterligare reflektioner.

Vi ser att det arbete som Svenljunga kommun och byarna i Svenljunga haft mod att göra har gett viktiga kunskaper att ta med sig in i framtiden. Vi tror också att vi på många platser praktiskt behöver skrida till verket för att prova att använda nya arbetssätt för att kunna utveckla deltagande, demokrati och hållbarhet. Vi behöver också former och förhållningssätt som gör det möjligt att fortsätta att lära tillsammans och genom varandra. Vi hoppas att ni läser och hör av er med tankar!

Miriam och Peter

Rapport från förstudien Vision och handling

Preliminär rapport

Nu har vi äntligen satt ihop en preliminär version av rapport från förstudien Vision och handling. Vi har haft mycket att göra vilket gjort att det dragit ut på tiden. Det har varit väldigt roligt och intressant att få göra både förstudien och rapporten. Förhoppningen är att den inspirerar till fortsatt utveckling av delaktighet, demokrati och hållbar utveckling.

Just nu har den preliminära versionen skickats för synpunkter och reflektioner från alla som på olika sätt har medverkat. Den slutgiltiga versionen kommer bl.a. att publiceras här på bloggen i slutet av maj.

Tack för året! En rapport är på gång

Vi vill tacka för ett inspirerande och lärorikt samarbete med Svenljunga kommun, Håcksviks byalag och Leader-kontoret Sjuhärad plus alla de enskilda byalagsaktiva, politiker och tjänstemän som vi haft den stora förmånen att möta både under 2016 och 2017! Tack för samtalen och erfarenheter som ni delat! Vi är mycket nöjda med förstudien och känner att det kommit fram många värdefulla tankar som vi vill ta vara på. Vi kommer därför nu att sammanställa det intressanta materialet och resultatet i en rapport som vi räknar med ska vara färdig under januari 2018. Här kommer det att finnas förslag till arbetsmodeller och förhållningssätt som vi tror kan vara en viktig hjälp i många sammanhang för att både utveckla det lokala deltagandet, det politiska engagemanget och skapa större vi-känsla och samverkan.

Förstudien Vision och handling är nu redovisad och avslutad men vi ser många möjligheter till utveckling som vi hoppas att vi tillsammans kan arbeta vidare med i olika sammanhang. Hör gärna av er!

God Jul & Gott Nytt År!

Miriam och Peter

 

Workshop i Håcksvik

Lördagen den 30 september bjöd Håcksviks byalag in kommunens politiker och tjänstemän till en heldags workshop i bygdegården. Vi var 17 personer som lite nyfiket och förväntansfullt samlades. Efter en presentation av de reflektioner som uppstått hittills under förstudien startade workshopen.  Syftet var att mötas i en dialog och samtidigt finna svar på hur dialogen i framtiden ska kunna utvecklas för att ta vara på kreativitet för hållbar utveckling. Det skedde genom att lyssna på varandra och genom att börja utveckla visioner för hur det ser ut när dialogen fungerar precis som vi vill. Slutligen gjordes en gemensam framtidshistoria. Allra sist reflekterade vi tillsammans om hur dagen varit och vad som kommit fram. Sammanfattningsvis upplevdes dagen som mycket positiv där deltagarna delade med sig av sina engagemang och idéer. Flera konkreta idéer kom fram till hur man kan arbeta vidare och utveckla dialogen för att ta vara på kreativitet och engagemang. Resultatet från workshopen kan ses i den sammanfattning som ligger under Material till höger. Vi tackar byalaget som arrangerade dagen och dessutom bjöd på en mycket god och uppskattad gulaschsoppa.

IMG_3311c.jpg IMG_3329c.jpg

IMG_3288c.jpg

Vision och handling

leader.jpg  EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg.jpg  Leader+färg.jpg

En spännande och allt viktigare fråga är hur lokala initiativ och engagemang kan tas till vara och, i samverkan med myndigheter som en kommun, skapa hållbar utveckling. Under 2016 och 2017 har Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland tillsammans med Svenljunga kommun fått medel från Leader Sjuhärad till en förstudie om just dessa frågor.

Mellan 1995 och 1998 genomförde kommunen ett omfattande Agenda 21-arbete tillsammans med elva byar i kommunen. Arbetet startade i ett öppet visionsarbete där 1200 personer deltog som sedan skulle ligga till grund för byarnas fördjupade översiktsplaner. Detta arbete fick stor uppmärksamhet i Sverige och även från andra länder. Mycket aktiviteter pågick i kommunen och även inom den kommunala organisationen. Ett stort material med dokumentation finns samlad från Agenda 21-arbetet. Det är nu dags att ta vara på erfarenheterna från detta. Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra? Vilka faktorer skapar förutsättning för att engagemang utvecklas över tid och kan bli en viktig del av kommunens utveckling?

I november 2016 börjar förstudien med genomgång av material och intervjuer av personer som deltog i arbetet.

I denna sammanfattning kan du läsa mer om förstudien.

Har du tankar eller frågor hör gärna av dig till:

Miriam Sannum     miriam.sannum@sv.se     070-855 30 32

Peter Nolbrant     nolbrant@telia.com     076-811 46 07